KONTAKT

NEMECO s.r.o.

IČO: 53097092
DIČ: 2121263254
DIČ DPH: SK2121263254

 

Sídlo:
Veľký chríb 36/11
900 67 Láb

Kancelária:
Sasinkova 5377/1D
901 01 Malacky

Email:
info@nemeco.sk

Tel. kontakt:
+ 421 908 661 555